#270 20JUN20: LÁ THƯ VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA BÓNG TỐI CỦA ĐTGM VIGANÒ!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #270 20JUN20: LÁ THƯ VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA BÓNG TỐI CỦA ĐTGM VIGANÒ! Trước lá thư gởi TT Trump, ĐTGM Carlo Maria Viganò đã có lá thư kêu gọi cho Giáo hội và thế giới trước những âm mưu của các thế lực bóng tối dùng dịch bệnh để kiểm soát và đàn áp người dân và các quyền tự do dân sự!