#271 21JUN20: BUỔI RALLY TUYỆT VỜI TẠI TULSA CỦA TT TRUMP!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #271 21JUN20: BUỔI RALLY TUYỆT VỜI TẠI TULSA CỦA TT TRUMP! Dù cho có những kế hoạch phá hoại và mỉa mai, xuyên tạc, buổi rally tại Tulsa của TT Trump đã diễn ra thành công, rất đông, rất vui! Đây sẽ là cú hích cho những cuộc rally tiếp theo của TT Trump từ giờ tới ngày bầu cử!