#272 22JUN20: TT TRUMP MẠNH TAY VỚI TRUYỀN THÔNG GIÁN ĐIỆP!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #272 22JUN20: TT TRUMP MẠNH TAY VỚI TRUYỀN THÔNG GIÁN ĐIỆP! Bộ Ngoại giao và Ủy ban Truyền thông liên bang dưới chính quyền của TT Trump đã có những quyết định mạnh tay với các hãng truyền thông phục vụ cho mưu đồ của TQ tại Mỹ!