#274 24JUN20: TIN MỪNG - TÒA YÊU CẦU BÃI BỎ TRUY TỐ TƯỚNG FLYNN!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #274 24JUN20: TIN MỪNG - TÒA YÊU CẦU BÃI BỎ TRUY TỐ TƯỚNG FLYNN! Công lý đã lên tiếng cho Cựu Trung tướng Michael Flynn khi Tòa Phúc thẩm liên bang D.C đã ra lệnh cho Tòa cấp dưới phải bãi bỏ truy tố oan uổng nhắm vào ông theo kiến nghị của Bộ Tư pháp!