🔴25/06: Dân Việt Có Thể Kiện EVN Vì Tăng Giá ĐIện Không ?- Dân Thủ Thiêm Tại Sao Không Kiện TP HCM

#N10tv #TinNóng #TruongQuocHuy #Convid19 #CoronaVirus #BiểnĐông 🔴25/06: Dân Việt Có Thể Kiện EVN Vì Tăng Giá ĐIện Không ?- Dân Thủ Thiêm Tại Sao Không Kiện TP HCM