🔴25/06: Chuyện Tiếp Xúc Cử Tri Của Ô Nguyễn Phú Trọng Và Cử Tri "Cò Mồi" Mong TBT Trọng Tiếp Tục

#N10tv #TinNóng #TruongQuocHuy #Convid19 #CoronaVirus #BiểnĐông 🔴25/06: Chuyện Tiếp Xúc Cử Tri Của Ô Nguyễn Phú Trọng Và Cử Tri "Cò Mồi" Mong TBT Trọng Tiếp Tục