25/6/2020 :Mỹ xác định ,Huawei và 19 công ty do quân đội Trung Quốc đứng sau' .

25/6/2020 :Mỹ xác định ,Huawei và 19 công ty do quân đội Trung Quốc đứng sau' .