#275 25JUN20: ĐIỀU TRA VỀ TIỀN TỆ TRONG TRƯỜNG HỌC MỸ!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #275 25JUN20: ĐIỀU TRA VỀ TIỀN TỆ TRONG TRƯỜNG HỌC MỸ! Điều tra mới đây nhất của Bộ Giáo dục và FBI cho thấy TQ đã rót tiền vào giáo dục Mỹ từ K-12 cho tới đại học, và chính Đại sứ TQ tại Mỹ tham gia tuyển lựa giáo sư Mỹ cho chương trình ngàn tài năng!