🔴26/06:Thượng Viện Mỹ Thông Qua 2 Luật Thừng Phạt Doanh Nghiệp Tiếp Tay Trung Cộng Đàn Áp Hong Kong

#N10tv #TinNóng #TruongQuocHuy #Convid19 #CoronaVirus #BiểnĐông 🔴26/06:Thượng Viện Mỹ Thông Qua 2 Luật Thừng Phạt Doanh Nghiệp Tiếp Tay Trung Cộng Đàn Áp Hong Kong