Tiệm nails người Việt ở Canada thích nghi như thế nào khi nền kinh tế mở lại giữa đại dịch?

"New normal" hay "Bình thường mới" là cụm từ được truyền thông nhắc đến nhiều trong những ngày này, đặc biệt khi nền kinh tế của tỉnh Ontario đang dần dần mở lại, khôi phục lại các hoạt động kinh doanh. Culture Magazin đã thực hiện một phóng sự ngắn giúp mang đến cái nhìn cận cảnh hơn về hoạt động của tiệm nails người Việt trong giai đoạn này. Họ đã làm gì để thích nghi với bình thường mới? #culturemagazin #tincanada #culturechannel #binhthuongmoi #tiemnailnguoiviet #nguoiviettaicanada