#276 26JUN20: LỜI TIÊN TRI CHÍNH XÁC CỦA TT TRUMP NĂM 2017!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #276 26JUN20: LỜI TIÊN TRI CHÍNH XÁC CỦA TT TRUMP NĂM 2017! Cách đây 3 năm, TT Trump đã dự đoán về số phận của các bức tượng của các vị cha già lập quốc của Mỹ. Bọn truyền thông chửi, chống ông. Và sau 3 năm, TT Trump đã hoàn toàn chính xác! Dự đoán "như thần"!