🔴27/06: Thủ Thiêm 14.600 Căn Nhà với 60.000 con người Bị Cướp Nhà và gần 20 năm Hứa Hẹn Sửa Sai ?

#N10tv #TinNóng #TruongQuocHuy #Convid19 #CoronaVirus #BiểnĐông 🔴27/06: Thủ Thiêm 14.600 Căn Nhà với 60.000 con người Bị Cướp Nhà và gần 20 năm Hứa Hẹn Sửa Sai ?