27/6/2020 :WHO cảnh báo, hàng triệu người có thể chết trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ 2 .

27/6/2020 :WHO cảnh báo, hàng triệu người có thể chết trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ 2 .