#277 27JUN20: CƯỜI TÉ GHẾ VỚI PHÁT BIỂU CỦA JOE BIDEN!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #277 27JUN20: CƯỜI TÉ GHẾ VỚI PHÁT BIỂU CỦA JOE BIDEN! Joe Biden chưa biết có làm tổng thống hay không, mà thấy khả năng tấu hài bằng những phát biểu cười té ghế của ông rất là tốt!