VN làm gì trước cuộc đối đầu Trung - Mỹ

Việt Nam làm gì trước cuộc đối đầu Trung Mỹ? Nhân dân VN phải đứng lên xóa bỏ chế độ CS để xây dựng chế độ dân chủ đa đảng. #bfdmedia, #Lsnguyenvandai Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Viber: +49-179-413-7618