Diễn biến mới nhất tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần 27/06/2020 giữa đại dịch

Mời quý vị nghe Culture Podcast thông tin tổng hợp những diễn biến nóng tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần (từ ngày 21 đến ngày 27/06/2020) do Culture Magazin thực hiện. Podcast bao gồm chuyên mục sau đây: Tin Thế giới: 2:05 - 21:14 Tin Canada: 21:14 - 51:46 Tin Việt Nam: 51:46 - 58:33 Trào lưu trong tuần: 58:33 - 1:06:28 Tin Khoa học: 1:06:28 - 1:15:40 Tin Kinh tế: 1:15:40 - 1:18:52 Khám phá một ngày ở Sài Gòn: 1:18:52 - end Xem thêm các chương trình khác: Explore Vietnam: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6P05nqL0hg32grRrtY4Js9HhOiIW0Dwf Exlpore Ontario: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6P05nqL0hg2LIjq2zSxckSv1meuloUim Recipr/Tip&Tricks: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6P05nqL0hg0EsdQWguSke41PECANs1Ss #culturemagazin #culturepodcast #culturechannel