Tuyệt vời! Người Việt biểu dương lực lượng ủng hộ TT Donald Trump

Người Việt khắp nơi tập trung tại Florida để biểu dương lực lượng ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Nguồn: Facebook Rose Dao.