#280 28JUN20: BEN CARSON NÓI TT TRUMP "CHÚA MUỐN ÔNG ĐẮC CỬ"!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #280 28JUN20: BEN CARSON NÓI TT TRUMP "CHÚA MUỐN ÔNG ĐẮC CỬ"! TT Trump đã có những chia sẻ thật lòng về Chúa, khi kể lại cuộc nói chuyện giữa ông và Bác sĩ Ben Carson hồi năm 2016, khi họ đang cạnh tranh để đạt sự đề cử của đảng Cộng hòa!