🔴29/06: Vì Sao Bà Kim Ngân Chặn Họng Bộ Trưởng CA Tô Lâm Tại Quốc Hội ? Dân Hà Nội Và Bí Thư Nổ

#N10tv #TinNóng #TruongQuocHuy #Convid19 #CoronaVirus #BiểnĐông 🔴29/06: Vì Sao Bà Kim Ngân Chặn Họng Bộ Trưởng CA Tô Lâm Tại Quốc Hội ? Dân Hà Nội Và Bí Thư Nổ