29.6.Bệnh viện Truyền máu & Huyết học : thuốc hết hạn không gây hại vẫn sử dụng tốt

*Cập nhật đến 9h sáng ngày 29/06/2020, theo giờ Houston (Texas): - Tổng số ca nhiễm trên thế giới: 10,292,292 - Số ca tử vong trên thế giới: 505,455 - Số ca phục hồi: 5,586,127 Virus Vũ Hán đang ảnh hưởng đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. *Nhóm quốc gia có trên 100,000 ca nhiễm : 1 USA 2,638,462 128,460 1,093,612 2 Brazil 1,345,470 57,659 733,848 3 Russia 641,156 9,166 403,430 4 India 559,910 16,757 327,561 5 UK 311,965 43,575 N/A 6 Spain 295,850 28,343 N/A 7 Peru 279,419 9,317 167,998 8 Chile 271,982 5,509 232,210 9 Italy 240,310 34,738 188,891 10 Iran 225,205 10,670 186,180 11 Mexico 216,852 26,648 126,843 12 Pakistan 206,512 4,167 95,407 13 Turkey 197,239 5,097 170,595 14 Germany 194,900 9,029 178,100 15 Saudi Arabia 186,436 1,599 127,118 16 France 162,936 29,778 75,649 17 Bangladesh 141,801 1,783 57,780 18 South Africa 138,134 2,456 68,925 19 Canada 103,250 8,522 66,191 * Nhóm quốc gia có trên 50,000 ca nhiễm : 20 Qatar 95,106 113 80,170 21 Colombia 91,769 3,106 38,280 22 China 83,512 4,634 78,460 23 Egypt 65,188 2,789 17,539 24 Sweden 65,137 5,280 N/A 25 Belarus 61,790 387 45,213 26 Belgium 61,361 9,732 16,941 27 Argentina 59,933 1,245 21,138 28 Ecuador 55,255 4,429 27,058 29 Indonesia 55,092 2,805 23,800 30 Netherlands 50,223 6,107 N/A * Nhóm quốc gia có trên 20,000 ca nhiễm : 31 UAE 47,797 313 36,411 32 Iraq 47,151 1,839 22,974 33 Kuwait 45,524 350 36,313 34 Singapore 43,661 26 37,508 35 Ukraine 43,628 1,147 19,027 36 Portugal 41,912 1,568 27,205 37 Oman 39,060 169 22,422 38 Philippines 36,438 1,255 9,956 39 Poland 34,154 1,444 20,897 40 Panama 31,686 604 15,470 41 Switzerland 31,652 1,962 29,100 42 Bolivia 31,524 1,014 8,517 43 Dominican Republic 31,373 726 17,142 44 Afghanistan 31,238 733 13,934 45 Romania 26,582 1,634 18,912 46 Bahrain 25,705 83 20,517 47 Ireland 25,439 1,735 23,364 48 Armenia 25,127 433 13,297 49 Nigeria 24,567 565 9,007 50 Israel 23,989 319 17,114 51 Kazakhstan 21,327 183 13,008