Làm sao để ngăn chặn tội ác của Tô Lâm với dân Đồng Tâm?

Tô Lâm và Bộ công an đang tiếp tục muốn sử dụng luật rừng trong tay chúng để sát hại những người dân Đồng Tâm vô tội. Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn tội ác của Tô Lâm và chế độ cộng sản. #bfdmedia, #Lsnguyenvandai Liên lạc: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Viber: +49-179-413-7618