Yêu Trump Hay Ghét Trump?

Nọi dung không bàn về chính trị, chỉ nêu lên vài lời xây dựng tình yêu thương cùng là người VN với nhau.