Đã là công ty nhà nước thì phải biết lỗ, lỗ càng nhiều ăn càng đậm!

Đã là công ty nhà nước thì phải biết lỗ, lỗ càng nhiều ăn càng đậm! https://www.facebook.com/phan.ha.7524/posts/10214534770477830 Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join Youtube: http://www.youtube.com/vietlivetv/ Facebook: http://www.facebook.com/www.vietlive.tv/ Website: http://www.vietlive.tv #MCThanhTâm #vietlivetv #TinTuc #mcThiênHà #ThoiSu #ĐiểmTin #VietnameseTV #Vietnamnews