Nguyễn Tiến Dũng Tiếm Danh TT Trump, Câu Views Bằng Thủ Đoạn Bẩn Thỉu