Cái Gọi Là “Cờ Vàng Ngạo Nghễ Tung Bay” Của Phát Bùi?