#304 19JUL20: TẠI SAO 2% LÁ PHIẾU CỦA KANYE WEST QUAN TRỌNG?

#tranmaico #chinhtrimy #trump #304 19JUL20: TẠI SAO 2% LÁ PHIẾU CỦA KANYE WEST QUAN TRỌNG? Như vậy là Kanye West đã giữ lời, chính thức ghi danh tranh cử TT Mỹ. Khảo sát ban đầu cho thấy Kanye West sẽ được... 2% số phiếu. Nhưng đừng coi thường 2% số phiếu này!