#305 20JUL20: LẠI CÓ ĐÁM CHỐNG PHÁ NƯỚC MỸ TẠI PORTLAND - OR!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #305 20JUL20: LẠI CÓ ĐÁM CHỐNG PHÁ NƯỚC MỸ TẠI PORTLAND - OR! Sau Thủ đô D.C và Seatlle, nay đám bạo động, vô chính phủ đã tiếp tục đánh chiếm một thành phố khác, vốn là nơi nuôi dưỡng chúng: Portland, OR. Và một lần nữa, đảng Dân chủ lại bao che, chứa chấp những kẻ phá hoại này!