#306 21JUL20: TT TRUMP DỰ BÁO DỊCH BỆNH SẼ XẤU RỒI TỐT LÊN!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #306 21JUL20: TT TRUMP DỰ BÁO DỊCH BỆNH SẼ XẤU RỒI TỐT LÊN! Tại sao TT Trump lại cập nhật những bước tiến trong quá trình chống dịch, rồi lại nói tình hình dịch bệnh sẽ... xấu đi, rồi sẽ tốt lên? Cứ nhìn cái nhà thương dã chiến $52 triệu dollars của New York là biết!