#307 22JUL20: CHÁY LSQ TẠI HOUSTON, MỸ BUỘC TQ PHẢI ĐÓNG CỬA!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #307 22JUL20: CHÁY LSQ TẠI HOUSTON, MỸ BUỘC TQ PHẢI ĐÓNG CỬA! Diễn biến căng thẳng sau vụ cháy tại Tòa lãnh sự TQ tại Houston, TX vì các nhân viên ở đây đã cho đốt hàng đống tài liệu để phi tang điều gì đó. Hiện Mỹ đã cho TQ 72 giờ đồng hồ để dọn ra khỏi văn phòng LSQ!