#308 23JUL20: MỸ TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG CÒN TIN TQ NỮA!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #308 23JUL20: MỸ TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG CÒN TIN TQ NỮA! Tiếp tục là màn chứa chấp các gián điệp TQ trong vỏ bọc nhà nghiên cứu tại Mỹ của Tòa lãnh sự TQ tại San Francisco. Ngoại trưởng Pompeo đã gởi một thông điệp không thể mạnh mẽ hơn tới TQ: Mỹ sẽ coi TQ như Liên Xô ngày xưa!