#309 24JUL20: 100 NGÀN NGƯỜI LẼ RA ĐÃ ĐƯỢC TT TRUMP CỨU...

#tranmaico #chinhtrimy #trump #309 24JUL20: 100 NGÀN NGƯỜI LẼ RA ĐÃ ĐƯỢC TT TRUMP CỨU... Đáng lẽ ra, TT Trump đã có thể cứu từ 75,000 tới 100,000 chỉ bằng 1 phương thuốc đơn giản. Tuy nhiên, những kẻ sợ TT Trump thành công, khống chế xong dịch Cúm Vũ Hán đã trói tay ông, để cho bao nhiêu ngàn người đã chết oan ức...