Tháng Tư Đen Hằng Năm Việt cộng Tổ Chức Hoan Hỉ Ăn Mừng, Chửi Mắng “Bên Thua Cuộc”