Mỹ Mở Cửa, VN Cạn Kiệt Gạo; Tác Hại Ghê Gớm Đối Với Mỹ Khi Phụ Thuộc Nguồn Hàng Hóa Bên Ngoài