#310 25JUL20: TÒA LÃNH SỰ TQ TẠI HOUSTON ĐÃ BỊ TT TRUMP DẸP!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #310 25JUL20: TÒA LÃNH SỰ TQ TẠI HOUSTON ĐÃ BỊ TT TRUMP DẸP! Hồi sáng thứ Sáu, TQ còn nói cứng rằng sẽ không ra khỏi Tòa lãnh sự tại Houston, TX. Vậy mà sau 4 giờ chiều, đã phải dọn ra, đi sạch sẽ! Đó chính là TT Trump - nói là làm!