CS Gộc Huyênh Hoang Giữa Thủ Đô Tỵ Nạn, Chủ Tịt Cộng Đồng Phát Bùi Ở Đâu?