#311 25JUL20: TT TRUMP ĐƯA 200 ĐẶC VỤ LIÊN BANG TỚI CHICAGO!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #311 25JUL20: THỊ TRƯỞNG CHICAGO CHỊU THUA TRƯỚC TT TRUMP! Cuối cùng, Thị trưởng Lori Lightfoot của Chicago đã chịu thua trước TT Trump, đồng ý cho TT Trump đem 200 đặc vụ liên bang xuống điều tra các vụ bạo lực tại đây. Sẵn tiện, cảnh sát trưởng Seattle đã cảnh báo tới cư dân!