#312 26JUL20: THUỐC KÝ NINH CỦA TT TRUMP CỨU TT BRAZIL HẾT CÚM!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #312 26JUL20: THUỐC KÝ NINH CỦA TT TRUMP CỨU TT BRAZIL HẾT CÚM! TT Trump lại đúng về thuốc Ký Ninh, khi chính Tổng thống Bolsonaro của Brazil đã bình phục Cúm Vũ Hán lần 2 nhờ uống thuốc Ký Ninh! Vậy Trump phản khoa học hay phe chống Trump phản khoa học?