#312 27JUL20: JOE BIDEN TRỐN PHỎNG VẤN TRÊN ĐÀI FOX NEWS!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #312 27JUL20: JOE BIDEN TRỐN PHỎNG VẤN TRÊN ĐÀI FOX NEWS! Không biết có phải Chris Wallace vốn là một xướng ngôn viên nổi tiếng hay làm khó dễ các chánh trị gia quá không mà Joe Biden lại sợ phải trả lời phỏng vấn của ông này! Vậy mà đòi làm Tổng thống?