Tại Sao Nhân Viên Của PBSOS Lại Binh Vực Cho Trung Cộng