28/7/2020 :Trung Quốc tập trận, Mỹ điều máy quân sự áp sát 12 ngày liên tiếp.

28/7/2020 :Trung Quốc tập trận, Mỹ điều máy quân sự áp sát 12 ngày liên tiếp.