29/7/2020 :Dịch COVID- Vũ Hán: Mỹ ghi nhận trên 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày .

29/7/2020 :Dịch COVID- Vũ Hán: Mỹ ghi nhận trên 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày .