#313 28JUL20: CÁC BÁC SĨ BỊ ĐÀN ÁP VÌ LÊN TIẾNG CHO SỰ THẬT!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #313 28JUL20: CÁC BÁC SĨ BỊ ĐÀN ÁP VÌ LÊN TIẾNG CHO SỰ THẬT! Một nhóm các bác sĩ đang trực tiếp cứu chữa cho bệnh nhân Cúm Vũ Hán đã tổ chức họp báo tại Thủ đô D.C để nói cho cá nước biết về sự thật của các ca nhiễm bệnh và công hiệu của thuốc Ký Ninh. Tuy nhiên, các phương tiện mạng xã hội bây giờ sắm luôn vai trò bác sĩ, đàn áp tiếng nói của họ luôn!