7/29/2020: 98 Ngày còn Laị: TRUYỀN THÔNG MỸ LÀ K-H-Ủ-N-G BỐ ĐỐI ĐẦU VỚI DÂN MỸ

Beti Official #chinhtrimy #Trump #Hoaky #Thegioi #Betichannel 12912 Brookhurst St #350 Garden Grove, CA 92840 www.totaleliteins.com 714-873-2004