5 advice centenarians give us to live to 100 I 5 Lời khuyên để sống lâu từ các cụ trăm tuổi

Have you ever wondered how some people can live up to 100 years while others cannot? Well, it is difficult to put a definitive answer to that, although research showed common clues for living a longer & stronger life. Let’s dig into 5 advice centenarians give us to live to 100 --- Bạn đã bao giờ tự hỏi làm sao một số người có thể sống đến 100 tuổi trong khi người khác thì không? Chà, cũng khó để mà trả lời dứt khoát được, dù đã có nghiên cứu chỉ ra những điểm chung ở những người sống lâu và khoẻ mạnh. Hãy cùng xem 5 điều mà các cụ ông cụ bà khuyên chúng ta để có thể sống tới 100 tuổi. #culturemagazin #health&wellness #culturechannel #centenarian