DTV Thuyết Minh: Cố vấn TT Trump tấn công trực diện ý thức hệ Cộng sản Trung Quốc

DTV Thuyết Minh Tiếng Việt: Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, một chiế lược gia hàng đầu của Tổng thống Donald Trump đưa ra bài phát biểu chấn động về ý thức hệ và các tham vọng toàn cầu của đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với các chính sác ứng phó của chính quyền TT Trump. * Bản dịch Việt ngữ: Nguyễn Trung Kiên