#314 29JUL20: ĐẢNG DÂN CHỦ CHỊU THUA TCL BILL BARR!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #314 29JUL20: ĐẢNG DÂN CHỦ CHỊU THUA TCL BILL BARR! Đảng Dân chủ đã sử dụng mọi thủ đoạn xấu xa nhất trong phiên điều trần của Tổng chưởng lý Bill Barr. Tuy nhiên, cả một gánh xiếc do Nadler chủ xị, dù đã cố gắng hết sức, vẫn không thể khuất phục được TCL Barr!