Cập nhật tình hình Hà Nội | Cầu Nhật Tân, đường ra Sân Bay Nội Bài