7/30/2020: 97 ngày còn lại- O3ma ĐÂM 12 đơn kiện chính phủ TTT ra toà án Quốc tế tội ác chiến tranh

Beti Official #chinhtrimy #Trump #Hoaky #Thegioi #Betichannel 12912 Brookhurst St #350 Garden Grove, CA 92840 www.totaleliteins.com 714-873-2004