Đại úy CA tố cáo đồng nghiệp móc nối với phạm nhân cho vay nặng lãi

Đại úy CA tố cáo quản giáo móc nối với phạm nhân cho vay nặng lãi #bfdmedia, #Lsnguyenvandai