Tô Lâm đang chơi xỏ Nguyễn Phú Trọng như thế nào?

Trong các đời Chủ Tịch Nước trước đây như Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, thì năm nào cũng có quyết định đặc xá ít nhất 1 lần, nhiều thì 3 lần như năm 2010. Trần Đại Quang cũng quyết định đặc xá được 1 lần trước khi bị sát hại. Đặc xá hay đại xá thiên hạ đã có từ thời cổ xưa, mỗi một vị Vua lên ngôi thì quyết định đầu tiên là công bố quyết định đặc xá, hay đại xá thiên hạ. Đây là 1 quyết định có ý nghĩa ban ơn đức cho phạm nhân cũng như gia đình họ và cũng có ý nghĩa tích đức cho vị Vua, triều đại của vị Vua và cả đất nước. Trong quá trình trị vì đất nước, mỗi dịp lễ, hay có thiên tai, địch họa, các vị Vua cũng có quyết định đặc xá, hay đại xá để tích đức cho mình. Nguyễn Phú Trọng đã gần 2 năm trên cương vị CTN nhưng chưa một lần công bố quyết định đặc xá, và chắc ông ta sẽ không còn cơ hội ở nhiệm kỳ này. Nguyễn Phú Trọng đã biến mình trở kẻ cai trị độc ác nhất trong lịch sử của dân tộc VN. Tại sao như vậy? #bfdmedia, #Lsnguyenvandai Liên hệ viber, Telegram: +49-179-413-7618